top of page

Köpvillkor

Allmänt

Gaia Snus AB driver websidan Gaiasnus.com (Websidan). Via vår websida kan du köpa produkter från Gaia Snus.

Dessa allmänna köpvillkor (Villkor) gäller när du som kund (Kunden) gör en beställning via websidan. I samband med att kunden genomför köp via websidan godkänner kunden Gaia Snus allmänna köpvillkor.

Genom att godkänna Gaia Snus Villkor bekräftar Kunden att han/hon har fyllt 18 år och är myndig och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part. Personer under 18 år får inte handla på Webbsidan. Beställning som görs i annan persons namn (urkundsförfalskning), eller på annat sätt som medför att Gaia Snus riskerar lida ekonomisk skada, polisanmäls. Varje beställning och Kund granskas manuellt för att säkerställa Kundens ålder och legitimitet. Gaia snus förbehåller sig rätten att neka en beställning vid misstanke om att Kunden inte uppfyller Gaia Snus Villkor, eller vid misstanke om andra oegentligheter.

Ett avtal om köp ingås först när Gaia Snus har bekräftat Kundens beställning genom orderbekräftelse via e-post.

 

Betalning och pris

Priserna anges i svenska kronor inklusive moms.

Priserna inkluderar inte avgifter avseende frakt. Dessa kostnader anges separat i kassan. Det slutliga priset bekräftas av Gaia Snus genom att orderbekräftelse skickas till Kunden.

 

Frakt och leverans

Leveransen av Kundens varor sker till den adress Kunden angivit i kassan.

Gaia Snus använder det leveranssätt som vi anser lämpligast för respektive order.

Gaia Snus AB förbehåller sig rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket (returfrakt, expeditionskostnad etc).

 

Ångerrätt

Från att beställda produkter har mottagits så har Kunden ångerrätt i 14 dagar. Vill Kunden utnyttja ångerrätten skall Gaia Snus informeras via epost inom 14 dagar. När ditt ärende är bekräftat skall Kunden snarast skicka tillbaka produkterna. Produkterna måste vara i sin originalförpackning (t.ex originalplast), kostnaden för returfrakten ansvarar och står Kunden själv för. När returen har godkänts kommer kostnaden för produkterna och den ursprungliga fraktkostnaden att återbetalas av Gaia Snus AB.

Returer skickas till adress angiven nedan under rubriken Kontakt.

Reklamation

Reklamationsrätten omfattar varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Är det fel på någon vara eller om en vara saknas skall Kunden kontakta Gaia Snus Via epost. Reklamation skall göras inom 14 dagar från det att Kunden har upptäckt felet.

Vid reklamation ange och bifoga följande information:

  • Ordernummer

  • Beskrivning av felet på varan samt bild på defekt produkt

  • Antal dosor och produkter som reklameras

Då Gaia Snus AB godkänt reklamationen ersätts Kunden genom leverans av ersättningsprodukter eller genom återbetalning av produkternas värde.

 

Force Majeure

I händelse av incidenter eller förhållande som är utanför vår kontroll, är Gaia Snus AB inte ansvarig att kompensera försenade, saknade eller skadade beställningar.

Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som lämnar in till Gaia Snus AB eller som vi får del av när Kunden besöker vår hemsida eller köper våra produkter kommer att behandlas av Gaia Snus AB i egenskap av personuppgiftsansvarig eller av våra samarbetspartners i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Ändringar av Villkoren

Gaia Snus förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst i tiden och utan Kundens föregående godkännande. Varje sådan ändring publiceras på Websidan. Ändringar gäller från det att de publicerats Websidan samt då Kunden har accepterat Villkoren genom nytt köp eller besök på Websidan.

Tvist och Lagval

På dessa villkor ska svensk rätt tillämpas. Eventuell tvist ska lösas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

 

Övrigt

Websidan och innehållet på Websidan ägs av Gaia Snus AB. Informationen på Websidan är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Gaia Snus AB.

Gaia Snus AB reserverar sig för eventuella felskrivningar på Websidan. Bilderna på varorna avser att illustrera varorna, men återger inte nödvändigt varornas exakta utseende eller beskaffenhet. Gaia Snus AB förbehåller sig rätten till att ändra samtlig information, inklusive men inte begränsat till; priser, tekniska specifikationer och produkterbjudande, utan föregående avisering.

Gaia Snus AB reserverar sig för slutförsäljning och förändringar i produktsortimentet.

 

Kontakt

Gaia Snus AB

Hälsogränd 121

702 28 Örebro

Par.lundstrom@gaiasnus.com

Org. Nr. 559275-9962

bottom of page